Service och kvalitet är våra ledord

Det är viktigt att ni som kunder, under hela processen, skall känna er säkra och trygga i att Allpumpservice ansvarar för sitt åtagande, samt håller sig till den utstakade tidsplanen. Vi arbetar även med så liten miljöpåverkan som möjligt. Det innebär att arbetsmiljön alltid ses som en viktig aspekt när vi utför våra arbeten, både för själva arbetet, utrustningen samt personal och kund.

Våra kunder finns inom följande områden

  • Kommunala vatten, avloppsreningsverk, pumpstationer, pappersbruk, värmeverk, fastighetsbolag samt bevattingsanläggningar.
  • Vi producerar doseringsanläggningar och fyllnadsmaskiner för både pappersindustrin samt VA-applikationer.
  • Vi har lång erfarenhet av byggnationer av polymer beredare samt byggnationer av säkra doserapplikationer för kemihantering.